Voor scholen

voor-scholen

Voor de professionals die met kinderen werken in basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, of in brede schoolverband zijn er diverse nascholingsmogelijkheden, verdeeld over diverse workshops, leerkrachtenkoor en gitaarcursus.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om mij als vakleerkracht muziek voor
– een project,
– voor een speciale periode,
– voor een speciale gelegenheid,
– voor een speciale klas enz.
in te huren.

Voor basisscholen zijn er ook voorleesconcerten te bestellen. Een vorm van schoolconcerten waarbij een boek wordt voorgelezen en passende muziek en muzikale activiteiten worden uitgevoerd met de kinderen.

Op de verschillende webpagina’s vind je meer informatie.